ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΚΟ, ΑΕ 2016-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ _ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΟΡΘΟ.pdf


06-06-2017 (grammateia)