ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Αγαπητοί συνεργάτες,

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC) ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καλλιέργεια κοινών αξιών, μέσω της τυπικής και της μη τυπικής μάθησης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 11 Αυγούστου 2017 και τα αποτελέσματα αυτής μαζί με άλλα στοιχεία θα ενσωματωθούν σε Σχέδιο Σύστασης του Συμβουλίου, όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής Communication on Supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο επιχειρεί να καταγράψει την άποψη της κοινής γνώμης σχετικά με τον τρόπο που η τυπική και η μη τυπική μάθηση μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία κοινωνιών με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση και τον υπερσύνδεσμο για το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_en.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά την ακαδημαϊκή κοινότητα του ιδρύματός σας και να προσκαλέσετε τα μέλη της να συμβάλουν στη διαβούλευση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μέσω της εκπαίδευσης, μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο factsheet.
11-07-2017 (grammateia)