ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΔΔΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"


Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facolt? di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνδιοργανώνουν και λειτουργούν τον Τρίτο (3ο) Κύκλο Σπουδών του Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο διάστημα από 18/07/2017 έως και 18/08/2017 στη Γραμματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1 (Β΄ Κτίριο), 69100, Κομοτηνή.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. prokirixi_dddpms_2017-18.pdf


18-07-2017 (grammateia)