ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ 2016-2017


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ 2016-2017 ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Δ-Π, 10.30-12.30)ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


10-10-2017 (grammateia)