ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κας ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ


Το μάθημα Πρακτικές Ασκήσεις Ρωσικά Ι δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1/12/2017 λόγω υγείας της διδάσκουσας. Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει ανακοίνωση το συντομότερο μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.Διδάσκουσα: Ιλόνα Μανελίδου


29-11-2017 (grammateia)