ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κας ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ ΙΛΟΝΑΣ


Αναπλήρωση μαθήματος Πρακτικές Ασκήσεις Ρωσικά Ι Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 -15:00.

Διδάσκουσα: Ιλόνα Μανελίδου


05-12-2017 (grammateia)