ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ κας ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ ΙΛΟΝΑΣ


Το μάθημα Πρακτικές ασκήσεις Ρωσικά Ι που είναι προγραμματισμένο να γίνει Παρασκευή 22 /12/2017 θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 20/12/2017, ώρα 12:00-15:00.


20-12-2017 (grammateia)