ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ κας ΔΗΜΑΣΗ


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣ ΔΗΜΑΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12-16/2/2018.


13-02-2018 (grammateia)