ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ κας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ


Τα μαθήματα της κας Αβραμιδου δεν θα γίνουν αυτήν τη βδομάδα λόγω ξαφνικής ασθένειας. Θα βγει ανακοίνωση για αναπλήρωση.
21-02-2018 (grammateia)