ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ"


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ" ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.


26-02-2018 (grammateia)