ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ κας ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ, ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ


Τα μαθήματα Ρουμανική Γλώσσα ΙΙ, Ρουμανική Γλώσσα VI και Ρουμανική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 16-25 Απριλίου 2018 λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν πάλι την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018.


30-03-2018 (grammateia)