ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ