Ακτσόγλου Ζ. Ιάκωβος


Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Τουρκική Ιστορία 19ος και 20ός αιώνας»
izak at windtools.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β΄
Κομοτηνή 69 100, Ελλάς
Τηλ.: 0030-25310-39445

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη and Πέμπτη, 12:00-14:00 και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατόπιν συνεννοήσεως.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Εντός του χρονικού πλαισίου του 19ου και 20ού αιώνα
•Πολιτική, διοικητική και κοινωνική Ιστορία του Οσµανικού Κράτους και του νέου Τουρκικού της πρώτης περιόδου
•Νεότουρκοι και η εποχή τους
•Τοπική Ιστορία (Μακεδονία - Θράκη - Πόντος)
•Επετηρίδες (κυρίως επαρχιακές) του Οσμανικού Κράτους
•Συγκρούσεις και πολεμικές περίοδοι μεταξύ του Οσµανικού και του Ελληνικού Βασιλείου

ΣΠΟΥΔΕΣ
•2000 - Διδακτορικό δίπλωμα (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).
•1992 - Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία (Τμήμα Ιστορίας του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη). Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διετούς φοιτήσεως που πραγματοποιήθηκε με υποτροφία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε βάρος του κληροδοτήματος Γεωργίου Ξαγοράρη.
•1988 - Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•2013- Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών
•2009- Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών
•2003- Λέκτορας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών
•1999 και 2000- ως διδάσκων (1997-2003) στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή (Αθήνα) συντονιστής της Δράσεως 4.1 (Enhancement of European citizenship through civic and democratic education) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ECEM (European Culture and Educational Medium)
•1994-2006- Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα)
•1994-1997- Έμμισθος ερευνητής στη 2η Εφορεία του Πολεμικού Μουσείου (Αθήνα) με αντικείμενο την τεκμηρίωση και κατάταξη του ιστορικού - φωτογραφικού αρχείου του ιδρύματος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• “Seeking Alētheia for the Sake of Memory and of History”, in Evangelia BALTA- Georgios SALAKIDIS - Theoharis STAVRIDES (eds) Festschrift in honor of Ioannis P. Theocharides - Studies on Ottoman Cyprus ΙΙ, The Isis Press, Istanbul 2014, pp. 7-38, ISBN 978-975-428-513-0.
•Όψη της διοικητικής οργανώσεως της έδρας της Διοικήσεως Γκιουμουλτζίνε (Gümülcine Sancağı) και στοιχεία για τον πληθυσμό της περί τα τέλη του 19ου αιώνα, έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κομοτηνή 2013, σελ. 184 + 1 χάρτης, ISBN 978-960-98636-6-7.
•“Population in the Province of Trabzon (Vilâyet-i Trabzon) according to the yearbook (sâl-nâne) of 1286/1869-70”, in Elias KOLOVOS - Phokion KOTZAGEORGIS - Sophia LAIOU - Marinos SARIYANNIS (eds) The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: toward a social and economic History. Studies in honor of John C. Alexander, The Isis Press, Istanbul 2007, pp. 13-36, ISBN 978-975-428-346-4.
•“ ‘[…] at six hours distance from Thessaloniki […]’. The organizational chart of the administrative and public services of the District of Kavala (Kavala Kazası) as it is presented in the official yearbook (sâl-nâme) of the Province of Thessaloniki (Vilâyet-i Selânik) of the Hegira year 1307 (1889)” in Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, η Καβάλα και το Αιγαίο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τόμ. II, έκδοση Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας, Καβάλα 2007, σελ. 63-76, ISBN 978-960-88804-3-6.
•“Замечания и комментарии об организации ‘Легион Востока’ в статье профессора Stanford J. Shaw ‘Армянский легион и последующая катастрофа армянской общины Киликии’ ” [= Επισημάνσεις και σχόλια για την οργάνωση της «Λεγεώνος της Ανατολής» στο άρθρο «Η Αρμενική Λεγεώνα και η εξ αυτής καταστροφή της Αρμενικής Κοινότητος της Κιλικίας» του Καθηγητού Stanford J. Shaw], in Բանբեր Հայաստանի արխիվների / Вестник арxивов Армении [= Αγγελιαφόρος των Αρχείων της Αρμενίας], no 2, 108, Երևան [= Ερεβάν] 2006, pp. 215-228, ISSN 0321-0340 (μετάφραση στη ρωσική: Δρ Ελευθέριος Χαρατσίδης, Λέκτορας).


Βιογραφικό Σημείωμα