Μπάρος Βασίλειος


Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
vbaros@eled.duth.gr

Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παναγή Τσαλδάρη 1, Β κτήριο
Τηλ. 2531039373

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κατόπιν προσυνεννοήσεως

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
• Συγκριτική Εκπαιδευτική Έρευνα
• Οικογένεια, Διαγενεακές σχέσεις και Μετανάστευση
• Μεθοδολογία Έρευνας
• Κριτικός γραμματισμός και Πολιτική Παιδεία

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1987-1991: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 1999-2000: Πανεπιστήμιο Hagen - Μεταπτυχιακές σπουδές στην θεωρία συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση (Mediation)
• 2000: Σχολή της Επιστήμης της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κολωνίας - Δρ. Παιδαγωγικής στην έδρα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
• 2004-2005: Πανεπιστήμιο Bielefeld: Μεταδιδακτορικές σπουδές με έμφαση Κοινωνική Παιδαγωγική και Μετανάστευση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2006: Λέκτορας Διαπολιτισμικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ
• 2010: Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ
• 2011-2013: Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Αγωγή και Μετανάστευση στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης (εκπροσώπηση Έδρας)
• 2013: Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Augsburg

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Indignational migration: Μετανάστευση λόγω αγανάκτησης στην εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Στο: Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ. & Χατζηδήμου, Κ. (Επιμ.). (2014). Ζητήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση, 35-48.
• Sozial-psychologische Rekonstruktion indignationaler Migration. Στο: Baros, W. & Kempf, W. (2014). (Eds.). Erkenntnisinteressen, Methodologie und Methoden interkultureller Migrations- und Bildungsforschung. Berlin: regener, 106-120.
• Zur Integration quantitativer und qualitativer Verfahren mittels Latent Class Analyse. Στο: Baros, W. & Kempf, W. (2014). (Εds.) Erkenntnisinteressen, Methodologie und Methoden interkultureller Migrations- und Bildungsforschung. Berlin: regener, 253-270. (σε συνεργασία)
• Gerechtigkeitstheoretische Überlegungen zu Migration und Bildung. Στο: Bildung und Erziehung 2014, 3 (67), 331-347.
• Die Europäische Union im Schulbuch aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Eine Latent-Class-Analysis. Στο: Knecht, P./Matthes, E./Schütze, S./Aamotsbakken, B. (2014). (Eds..). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 315-330. (σε συνεργασία)

Βιογραφικό Σημείωμα