Χαρατσίδης Ελευθέριος


Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Εθνογραφία του Παρευξείνιου χώρου»
echarats@bscc.duth.gr, romangr2008@mail.ru

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτήριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ. & φαξ: +30-25310-39448

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη και Πέμπτη, 12:00-14:00.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Η εθνολογική ιστορία του ελληνικού πληθυσμού των παρευξείνιων χωρών Ρωσίας, Ουκρανίας, Γεωργίας, Αρμενίας.
• Ο υλικός πολιτισμός του ελληνικού πληθυσμού των παρευξείνιων χωρών και ο οικονομικός του βίος, οι εθνοπολιτισμικές και εθνογεωγραφικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο περιβάλλον των Ελλήνων και άλλων λαών των παραπάνω χωρών στο χρονολογικό πλαίσιο από τα τέλη του 19ου έως και τον 20ο αιώνα.
• Ρωσική γλώσσα και ρωσικός πολιτισμός.
• Ιστορία και πολιτισμό του αρμένικου λαού.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1990 - Διδακτορικό δίπλωμα (Ινστιτούτο Εθνογραφίας και Αρχαιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Αρμενίας).
• 1988 - Μεταπτυχιακές σπουδές (Ινστιτούτο Εθνογραφίας και Αρχαιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Αρμενίας)
• 1977: Πτυχίο Ρωσικής Φιλολογίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αρμενία).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2013 - Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών
• 1979 -1992: Καθηγητής της ρωσικής γλώσσας και προϊστάμενος της Έδρας Ρώσικης Γλώσσας του Πολυτεχνείου του Λενινακάν (Αρμενία).
• 2000 - 2002: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/80)
• 2003 - 2009: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Λέκτορας
• 2009 - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЫТ ГРЕКОВ АРМЕНИИ. Историко-этнографический очерк (конец 19 века – первая половина 20 века) (Οικονομικός βίος των Ελλήνων της Αρμενίας. Ιστορικοεθνογραφική μελέτη (τέλη 19ου –πρώτο μισό 20ου αι.)),εκ. АКСИОС, 2008, σ. 205.(στα ρώσικα).
• Λαϊκές παραδόσεις στο γεωργικό πολιτισμό των Ελλήνων της Αρμενίας κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αι. Στο συλλογικό τόμο ΠΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Επιστημονική επιμέλεια Μανόλης Γ. Σέργης), ΑΘΗΝΑ, 2008.
• Η Πανήγυρης – κοινές αγροτικές εορτές των Ελλήνων της Υπερκαυκασίας και του Καυκάσου: παρελθόν και παρόν. Στον Αφιερωματικό τόμο στη μνήμη του Ι.Μ. Χατζηφώτη., εκ. Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, 2009.
• Από την ιστορία της εθνογραφικής σκέψεις στη Ρωσία: 17ος – αρχές 20ου αι. Η εθνογραφική επιστήμη στη Σοβιετική Ρωσία (20ος αιώνας). Στο συλλογικό δίτομο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ. Υπό τη διεύθυνση των Μανόλη Γ. Βαρβούνη – Μανόλη Γ. Σέργη. Τόμος Β΄, εκ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 2012.
• История русской культуры x – начало xv веков. Учебное пособие в текстах и упражнениях. Ιστορία του ρώσικου πολιτισμού. 10ος – αρχές 15ου αι. Εγχειρίδιο με κείμενα και ασκήσεις. (σε συνεργασία με τις καθηγήτριες του Κρατικού Πανεπιστημίου Μ. Λομονόσοφ της Μόσχας Μ. Ν. Γιεσάκοβα, Ι.Ν. Κολτσόβα), εκ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2012, σ. 221.
• Русская культура. XV-XVII веков. Учебное пособие для иностранных учащихся. (Ο Ρώσικος Πολιτισμός. Εγχειρίδιο για αλλόγλωσσους.) Златоуст. Сант-Петербург, 2014, 198 σελ., (στα ρώσικα).

Κατεβάστε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ