Δημάση Μαρία


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο ««Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο»
mdimasi@bscc.duth.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτίριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ. & φαξ: +30-25310-39433

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 10.00-12.00 και 17.00-20.00, Πέμπτη: 10.00-14.00

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Διδακτική της γλώσσας
•Διδασκαλία της γλώσσας
•Διδακτική της ελληνικής γλώσσας
•Διδακτική των ξένων γλωσσών
•Διδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
•Προγράμματα σπουδών της γλώσσας στην Ελλάδα και στον Παρευξείνιο χώρο
•Γλωσσικός γραμματισμός
•Διδακτική της λογοτεχνίας
•Διδασκαλία της λογοτεχνίας
•Λογοτεχνία και πολιτισμικές σπουδές
•Διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας
•Προγράμματα σπουδών της λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον Παρευξείνιο χώρο
•Έρευνα των σχολικών εγχειριδίων στην Ελλάδα και στον Παρευξείνιο χώρο
•Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα και στον Παρευξείνιο χώρο

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1979: Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.
•1986: Θεολογικό Τμήμα της Θεολογικής Σχολής του Α. Π. Θ.
•1986: Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
•1988: Μεταπτυχιακές σπουδές στην παιδαγωγική και τη διδακτική στο ΑΠΘ.
•1990: Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα. ΑΠΘ.
•1993: Διδακτορικό δίπλωμα στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία. ΑΠΘ.
•1993: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•1979-2002: ● Εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά και δημόσια Δημοτικά Σχολεία
● Συντονίστρια Διευθύντρια των Πειραματικών Σχολείων του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ
● Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
•2002-2008: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Λέκτορας
•2008-2012: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία
•2012-2013: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
•2013- 2014: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας. (Μ. Δημάση, Νιζάμ Α.) Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2004. Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 2013.
•Κειμενικά είδη και δια-πολιτισμική ανάγνωση των εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας του Γυμνασίου. 2012, στα πρακτικά Συνεδρίου Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας (7-8/5/2010. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ. 27-54.
•Η συμβολή των πολυτροπικών αφηγήσεων του κινηματογράφου στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Η περίπτωση της τουρκικής ταινίας «Yüreğine Sor-Ρώτα την καρδιά σου». 2013. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας: Ζητήματα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Κομοτηνή 19-20 Οκτωβρίου 2012. Περιοδικό Mare Ponticum.
•Η συμβολή των γλωσσικών δανείων στη διδασκαλία του λεξιλογίου της ρωσικής ως ξένης γλώσσας: η περίπτωση λέξεων της ελληνικής μυθολογίας. Περιοδικό, στη ρωσική γλώσσα, "Использование заимствований в процессе обучения лексике русского языка как иностранного (на материале греческой мифологии)". Στη σειρά 22: "Теория перевода" (Θεωρία της μετάφρασης) στο 4ο τεύχος του περιοδικού Вестник Московского Университете (Αγγελιοφόρος του Πανεπιστημίου της Μόσχας.
•Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού και η σημειωτική συμβολή τους στην αφηγηματική πλοκή. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2013.

Βιογραφικό Σημείωμα