Κριμπάς Παναγιώτης


Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Ορολογία, Μετάφραση και Νομικά Κείμενα»
pkrimpas@bscc.duth.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ κτήριο
69 100 Κομοτηνή
Τηλ.: +30 25310 39481

Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 16:00-18:00, Τρίτη 12:00-14:00

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•νομική ορολογία
•νομική μετάφραση
•θεωρία της μετάφρασης
•θεωρία της ορολογίας
•νομικά κείμενα
•γλώσσα για ειδικούς σκοπούς (LSP)
•νομική γλωσσολογία
•συγκριτική νομική γλωσσολογία
•βαλκανική γλωσσολογία
•ελληνικές και ιταλικές διάλεκτοι
•Ευρωγλωσσολογία
•γεωγλωσσολογία
•γλώσσα και γεωπολιτική

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1998: Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) (Πτυχίο Νομικής)
•2002: Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) (Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής: «Η μετάφραση νομικών όρων στις διεθνείς συμβάσεις»)
•2012: Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (IULA) του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra Βαρκελώνης (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης [“Diploma de Máster”]: «Ορολογία και επαγγελματικές ανάγκες»)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•2015-σήμερα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Αναπληρωτής Καθηγητής
•2010-2015: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Επίκουρος Καθηγητής
•2005-2010: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Λέκτορας
•2005-σήμερα (2016): Διαλέξεις σε άλλα Πανεπιστήμια και Τμήματα του ΔΠΘ: α) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), Νομική Σχολή, Επισκέπτης Καθηγητής (2012-σήμερα)· β) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών, Επισκέπτης Καθηγητής (2014)· γ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015)· δ) Πανεπιστήμιο Τάλιν (Εσθονίας), Ινστιτούτο Εσθονικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Eesti Keele ja Kultuuri Instituut): Κέντρο Εσθονικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (Teaduskeelekeskus), Προσκεκλημένος Καθηγητής (2015)· ε) Πανεπιστήμιο Vest Τιμισοάρας (Ρουμανίας), Νομική Σχολή (Facultatea de Drept), Επισκέπτης Καθηγητής (με πρόγραμμα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού Erasmus) (2006)· στ) Πανεπιστήμιο Vest Τιμισοάρας (Ρουμανίας), Σχολή Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Θεολογίας (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie), Επισκέπτης Καθηγητής (με πρόγραμμα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού Erasmus) (2006 και 2008)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Κριμπάς, Π.Γ. (2014) «Η συμβολή της Ελληνικής στην Ιταλική ως μακρόγλωσσα» στο: Γ. Καναράκης (επιμέλεια) Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες. Αθήνα: Παπαζήσης, 35-88
•Βαλεοντής, Κ.Ε. και Π.Γ. Κριμπάς (2014) Νομική γλώσσα, νομική ορολογία: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας
•Κριμπάς, Π.Γ. (2013) «Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού» στο: Κ. Βαλεοντής (επιμέλεια) Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις 9ου Συνεδρίου. Αθήνα: EΛETO, 247-268 [πρακτικά]
•Krimpas, P.G. (2013) « La traduction de Wulfila et son importance géopolitique intemporelle pour l'hellénisme : couvrant un vide géopolitique dans le continuum européen » στο: M.D. Măgărin (επιμέλεια) Studia in honorem Professoris Jacques Bouchard 73. Braşov: Etnous, 195-209
•Κριμπάς, Π.Γ. (2011) «Η προσέγγιση του ζητήματος της ισοδυναμίας στον ελληνόφωνο χώρο: φάσεις και αντιφάσεις», στο: Τ. Νενοπούλου και Ε. Λουπάκη (επιμέλεια), Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο, Θεσσαλονίκη: Publish City, 85-101

Βιογραφικό Σημείωμα