Μάρκου Χριστίνα


Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Βουλγαρική γλώσσα και φιλολογία»
cmarkou@bscc.duth.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β’
69100, Κομοτηνή
Τηλ. & φαξ: +30-25310-39451

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11:00-12:00 & Πέμπτη 12:00-15:00

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑ
•Συγκριτική Σλαβική και Βαλκανική γλωσσολογία
•Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και Θεωρία της μετάφρασης
•Σημασιολογία
•Φρασεολογία και Εθνογλωσσολογία

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1984: Τμήμα Σλαβικής φιλολογίας, Σχολή Σλαβικών φιλολογιών του Πανεπιστημίου Σόφιας «Aγ. Κλίμεντ Όχριντσκι» - τίτλος Master
•2004: Βουλγαρική Ακαδημία των Επιστημών,Διδακτορικό δίπλωμα στην Αντιπαραθετική γλωσσολογία και Βαλκανιολογία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•2000-2006: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Συμβασιούχος Διδάσκουσα (ΠΔ 407/80)
•2006-2013: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Λέκτορας
•2013-2014: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Γραμματικό σύστημα και οψιακότητα. Η βουλγαρική γλώσσα σε σύγκριση με τις άλλες σλαβικές και την ελληνική.Θες/νικη, Εκδ. οίκος Αντώνη Σταμούλη, 2012.
•К характеристике „съм/είμαι” конструкций в болгарском и новогреческом языках [Παρατηρήσεις για τις ‘είμαι-δομές’ στη βουλγαρική και στην ελληνική].In: Balkanismen heute - Balkanisms Today Reihe: Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft Bd. 3,2012, pp.307-321.
•Η γνωστική ουσία της υπαρκτικότητας και η γλωσσική έκφρασή της στην ελληνική και στη βουλγαρική («είμαι» και «έχω»). (with A. Petrova). Ιn Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012, Selected papers of the 10th ICGL, pp. 1081-1089. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.
•L’interpretation de la secondarité de l’information dans les langues bulgare et grecque. In : De la linguistique à la traductologie. Interpréter/traduire. Tatiana Milliaressi (éd.), Presses Universitaires du Septentrion. Villeneuve d’Ascq, 2011, pp. 113-129.
•Метафоричните преображения на сладкото в български и гръцки език [Οι μεταφορικές μεταμορφώσεις του ‘γλυκού’ στη βουλγαρική και στην ελληνική γλώσσα]. In: Selected papers of the International Scientific Conference „"Tradition, directions, challenges", PlovdivUniversity “Paisii Hilendarski” Publishing, Smolyan, 2013, pp. 24-33.

Βιογραφικό Σημείωμα