Πετρόπουλος Ηλίας Κ.


Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την Αρχαιότητα»
ipetropo@bscc.duth.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτήριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ. & φαξ: +30-25310-39479

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:00-12:00 & Τετάρτη 11:00-12:00

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:
•Αρχαίος ελληνικός αποικισμός
•Πολιτική ιστορία, οικονομία
•Αρχαία ελληνική θρησκεία και μυθολογία
•Αρχαία χιτιτική γλώσσα και σφηνοειδής γραφή, χιτιτική μυθολογία

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1994: Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας ονόματι Μ.Β. Λομονόσοφ, Πτυχίο (Ιστορικού)
•1995: Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας ονόματι Μ.Β. Λομονόσοφ, Μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαία ιστορία του Βορείου Ευξείνου Πόντου
•1999: Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας ονόματι Μ.Β. Λομονόσοφ, Διδακτορικό στην Ιστορία, Διδακτ. Διατριβή: Ο αρχαίος ελληνικός αποικισμός στον Βόρειο Εύξεινο Πόντο, Επόπτες: V. I. Kuzistchin, A. A. Maslennikov, Yu. G. Vinogradov.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•2000-2004: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/80)
•2005-2009: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Λέκτορας
•2010-2014: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Problems in the History and Archaeology of the Greek Colonization of the Black Sea, D. V. Grammenos & E. K. Petropoulos, (eds.) Ancient Greek Colonies in the Black Sea. Vol. I. Thessaloniki, 2003. Pp. 17-94.
•Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment, and the Problem of the “Emporion” Revisited. Oxford, 2005.
•Apollo’s Cult in the Black Sea and the Greek Colonists: Some Remarks, E. K. Petropoulos & A. A. Maslennikov, (eds.), Ancient Sacral Monuments in the Black Sea. Thessaloniki, 2010. Pp. 283-293.
• Τα «υγρά κέλευθα» και η αποικιακή πολιτική των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, Δρακούλης & Γ. Π. Τσότσος, (επιμ.), Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορικής Γεωγραφίας, που διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Π.Σ. του Α.Π.Θ. στη Μυτιλήνη στο διάστημα 16–18 Σεπτεμβρίου 2010. Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 35-46.
• Ζητήματα αποικισμού Ι. Ο αρχαίος ελληνικός αποικισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο χώρο: σύγχρονοι προβληματισμοί και θεωρητικές τάσεις, “Προς τη γένεση των πόλεων. Επιμέλεια: Δημήτριος Γραμμένος. 2014.
Υπάρχει ανεβασμένο όλο το βιβλίο στον ιστοχώρο: http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/macedonia/cities/index.html


Βιογραφικό Σημείωμα