Σαλακίδης Γεώργιος


Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανικής και Τουρκικής Γλώσσας και Γραμματείας
gsalakid@bscc.duth.gr

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Παναγή Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτήριο
69132 Κομοτηνή
Τηλ. 0030-25310-39453

Ώρες συνεργασίας: μετά από συνεννόηση τηλεφωνική ή ηλεκτρονική

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Οθωμανική γραμματεία
•Οθωμανική παλαιογραφία και διπλωματική
•Οθωμανική ιστορία
•Τουρκική λογοτεχνία
•Τουρκική λεξικογραφία

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1984-1989: Σπουδές στην Κλασική Φιλολογία (Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποφοίτηση με πτυχίο)
•1989-1994: Σπουδές στην Τουρκολογία (Πανεπιστήμιο Μονάχου Γερμανίας, Ινστιτούτο Τουρκολογίας, αποφοίτηση με Magister Artium)
•2003: Απόκτηση διδακτορικού τίτλου με την έκδοση και τον σχολιασμό ιεροδικαστικών πρακτικών (kadı sicilleri) της οθωμανικής Λάρισας. (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•1995-2008: φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•2000-2001: Συμβασιούχος διδάσκων (ΠΔ 407/1980) στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
•2001-2005: Αποσπασμένος στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα)
•2008-2014: Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
•Οκτ. 2015: Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II and Selim I. Kritische Edition und wissenschaftlicher Kommentar, Thessaloniki 1995
•Η Λάρισα στα μέσα του 17ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 2004
•Τα σουλτανικά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909), Κοζάνη 2004
•Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές, σε συνεργασία με τον Κώστα Καμπουρίδη, Θεσσαλονίκη 2013
•Ο τεκές του Νουρ Μπαμπά ή Κατήχηση στον έρωτα, Θεσσαλονίκη 2011. Μετάφραση από τα τουρκικά με εισαγωγή και σχολιασμό του: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nur Baba

Βιογραφικό Σημείωμα