Σέργης Εμμανουήλ


Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας
msergis@otenet.gr

Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παναγή Τσαλδάρη 1, Β΄ κτήριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ: +30 -25310-39417

ΏΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πέμπτη 9-12 και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατόπιν προσυνεννοήσεως

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Φιλολογική Λαογραφία
•Αστική Λαογραφία
•Αρχειακή Λαογραφία
•Λαογραφία και Λογοτεχνία

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1975-1979: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλολογικό): πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας
•1995-1997: Παιδαγωγικό Τμήμα της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών - Μεταπτυχιακές σπουδές στη Λαογραφία
•1997: Παιδαγωγικό Τμήμα της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών - κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικότητος στη Λαογραφία, με βαθμό «άριστα»
•2000: Παιδαγωγικό Τμήμα της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών - Δρ Λαογραφίας, με βαθμό άριστα, για την εργασία Εφημερίδες και Λαογραφία. Η ταυτότητα μιας τοπικής εφημερίδας. Διαθλάσεις της Ιστορίας και της Ελληνικής κοινωνίας του 19ου αι. και των αρχών του 20ού.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•2005: Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας επί θητεία στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης
•2009: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας στο ίδιο Τμήμα
•2010: Επίκουρος επί θητεία Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν απεδέχθην τελικά τον διορισμό
•2012: Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης (ΦΕΚ 1405,τχ. Γ΄, 31.12.2012).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αι. - 1922): γέννηση, γάμος, θάνατος, Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, σσ. 347.
•Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: Η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 300.
•Dog Sacrifice in Ancient and Modern Greece: From the Sacrifice Ritual to the Dog Torture (kynomartyrion)», Folklore 45 (2010), 61-88.
•«The divided social memory of the Greek civil war in a village in Rodopi (Western Thrace)», Erytheia, 33 (2012), 265-298.
• «Ηχοτοπία (soundscapes) της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη. Συμβολή στη διεύρυνση της θεματολογίας της Κοινωνικής Λαογραφίας», Λαογραφία 42 (2013), 869-923.Το βιογραφικό, καθώς και όλες οι ανακοινώσεις προς τους φοιτητές υπάρχουν στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντος στον παρακάτω σύνδεσμο: http://utopia.duth.gr/~msergis