Θωμαδάκη Ευαγγελία


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Γλωσσολογία»
ethomada@bscc.duth.gr
eathomadaki@gmail.com

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτήριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ. & φαξ: +30-25310-39444

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 17:00-18:00 & Τετάρτη 12:30-14:30

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Γραμματική δομή, Μορφολογία, Μορφοφωνολογία
•Λεξιλόγιο
•Ανάπτυξη πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας
•Τυπολογία- σύγκριση γλωσσών
•Γλωσσική μεταβολή

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1979-1984: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Πτυχίο του Τμήματος Φιλολογίας
•1985-1987: Ινστιτούτο Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, πτυχίο Magister Artium στη Γενική Γλωσσολογία με δευτερεύοντα πεδία σπουδών: Ιστορική Γλωσσολογία και Νέα Ελληνικά. Tίτλος διατριβής: “Die wichtigsten Verfahren der neugriechischen Wortbildung”
•1995: Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Διδακτορική διατριβή στη γλωσσολογία με θέμα: “Μορφολογικά προβλήματα της νεοελληνικής: Η κλίση των ουσιαστικών” (τριμελής επιβλέπουσα επιτροπή: Γ. Μπαμπινιώτης, Δ. Θεοφανοπούλου - Κοντού, Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•1993-1999: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας: διδάσκουσα στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την ελληνική ως δεύτερη και ξένη γλώσσα με απόσπαση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
•1998-2002: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Διδάσκουσα με σύμβαση του Π.Δ. 407/80
•2002-03: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, ΤΕΑΠΗ, Διδάσκουσα με σύμβαση του Π.Δ. 407/80
•2003-2010: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
•2010- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•NeugriechischeWortbildung, Arbeitspapier Nr. 8, 1988. Institut fuer Sprachwissenschaft, Univ.zu Koeln. (προσβάσιμο στο: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/24324 ).
•Κλειδιά της ελληνικής γραμματικής (Keys to greek Grammar). (από κοινού με τις Γ. Κατσιμαλή, Δ. Παπαδοπούλου, Ε. Βασιλάκη, Μ. Αντωνίου), Ρέθυμνο: 2003. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (έκδοση στα ρωσικά: 2007, στα γαλλικά: 2014) (προσβάσιμο στο: : http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=196:kleidia-tis-ellinikis-grammatikis&catid=98&Itemid=593&lang=el
•Diminutives in early child Greek. 2007. Στο: Ineta Savickiene & Wolfgang U. Dressler (Εds), Diminutives in language acquisition, a crosslinguistic perspective.(σε συνεργασία με την U. Stephany)., 2007. Amsterdam: Benjamins, σσ. 89-123.
•Το επίθετο: Στοιχεία μιας τυπολογικής και συγκριτικής προσέγγισης με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική, την τουρκική και τη ρωσική. 2009. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
•Paradigm structure, defectiveness and derivational productivity. Στο: Γαβριηλίδου, Z. κ.ά. (εκδ.). Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, 2012. Κομοτηνή, σσ. 550-558 (προσβάσιμο στο: http://www.icgl.gr/el/papers-in-english.html )

Βιογραφικό Σημείωμα