Βαλσαμίδης Πασχάλης


Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Θρησκευτικοί και εκπαιδευτικοί θεσμοί των Ελλήνων στην Τουρκία κατά το 19ο και 20ό αιώνα»
pvalsamidis@yahoo.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παναγή Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτήριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ.: +30-25310-39374

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 11.00-12:00 & Πέμπτη 12:00-14:00

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Θεσμοί θρησκευτικοί-εκπαιδευτικοί
•Ελληνισμός της Καθ’ ημάς Ανατολής
•Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου
•Τουρκική γλώσσα-λογοτεχνία

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1990: Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο, Θεολογική Σχολή.
•1997: Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό, Θεολογική Σχολή, Ιστορικές σπουδές.
•1998: Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό, Θεολογική Σχολή, Ιστορικές σπουδές.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•2001-2011: Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών, Tμήμα Iστορικών Eρευνών Eπιστημονικός Συνεργάτης.
•2004-2009: Σχολή Bαλκανικών Γλωσσών και Ρωσικής Γλώσσας του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (I.M.X.A.), Διδάσκων τουρκικής γλώσσας.
•2004-2011: Δ.Π.Θ., Tμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Xωρών, Διδάσκων Π. Δ. 407/80.
•2011-: Δ.Π.Θ., Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Xωρών, Λέκτορας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•H Mητρόπολη Mετρών και Aθύρων, έκδ. Iεράς Mητρόπολις Δέρκων-Eκδοτικός Oίκος Aντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2007, 487.
•Ο Eλληνισμός της Aδριανούπολης από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Kανονισμοί-καταστατικά-λογοδοσίες-επίσημα έγγραφα, εκδ. Oίκος Aντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2008, 662.
•Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, εκδ. Oίκος Aντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2011, 894.
•Κωνσταντινοπολίτικα ανάλεκτα, εκδ. Oίκος Aντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2012, 520.
•Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Βασίλειος Θ. Σταυρίδης. Μια ιστορική και πνευματική προσωπικότητα της Κωνσταντινούπολης, εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2013, 270.

Βιογραφικό Σημείωμα