Λοιπό Προσωπικό

Διοικητικό προσωπικό Γραμματείας
Αν. Γραμματέας: Σμαρούλα Λάκη
τηλ. (30) 25310 39458
fax: (30) 25310 39413
e-mail: slaki@kom.duth.grΦοιτητικά, Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Π.Σ.
Λυγούδη Άννα,
τηλ. (30) 25310 39426
e-mail: aligoudi@ores.duth.gr


Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης:
Δημαρακίδου Μαρία,
τηλ. (30) 25310 39484
e-mail: mdimarak@lib.duth.gr