Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Επισκευθείτε την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης DUTH-net e-class.

Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματός μας πιέστε εδώ .

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Π. Τσαλδάρη 1, Κτήριο Β΄, 69100, Κομοτηνή

  • Τηλέφωνο: 25310 39426,39420,39458

  • Email: secr@bscc.duth.gr