Διεθνείς σχέσεις και πολιτική των χωρών του Εύξεινου Πόντου

Διδάσκων: Θεοφάνης Μαλκίδης

Στο πλαίσιο του μαθήματος των διεθνών σχέσεων γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες των διεθνών σχέσεων, στην παγκοσμιοποίηση και το μεταβαλλόμενο ρόλο του κράτους, στην πολιτική κουλτούρα, την εθνική και τις υπερεθνικές ταυτότητες, όσο και στη συναφή έννοια του έθνους, του εθνικισμού , στις ενδοκρατικές συγκρούσεις και στο φαινόμενο του εθνοτικού και αποσχιστικού εθνικισμού.

Παράλληλα αναλύονται οι σχολές σκέψης ( Φιλελευθερισμός ή Φιλελεύθερος Διεθνισμός (Κλασικός) Ρεαλισμός, Πλουραλισμός, Νεορεαλισμός ( Δομικός Ρεαλισμός) Ολιστικές-ΥλιστικέςΘεωρία των Παγκόσμιων Συστημάτων, Νεο-Μαρξιστικές προσεγγίσεις, Κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις ( Αγγλική Σχολή, σχολή Παγκόσμιας Κοινωνίας)-Διάφορες Μεταμοντέρνες θεωρίες- Διάφορες Φεμινιστικές Θεωρίες). Ακόμη αναλύονται ο Εθνικισμός, τα κριτήρια και οι ρίζες του εθνικισμού, οι σύγχρονες μορφές του εθνικισμού, η ισχύς, το εθνικό συμφέρον, η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, η διπλωματία, ο πόλεμος, η αιτία των πολεμικών συγκρούσεων και τα επίπεδα των πολεμικών συγκρούσεων, ο έλεγχος των συγκρούσεων στο διεθνές σύστημα, ο έλεγχος των εξοπλισμών και ο αφοπλισμός, ακόμη οι παράγοντες του διεθνούς συστήματος, οι εθνικές ομάδες, οι μειονότητες, η τρομοκρατία, οι απειλές. προσεγγίσεις-

Επίσης δίνεται έμφαση στις διεθνείς σχέσεις μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τις αλλαγές στα Βαλκάνια, ενώ αναλύεται και η θέση της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Ειδικότερα αναλύονται η Σημασία των Εθνών - Κρατών και του Εθνικισμού, η Διαμόρφωση της Εξωτερικής Πολιτικής, ο πόλεμος και οι Συγκρούσεις στις Διεθνείς Σχέσεις. Ακόμη αναλύεται ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωση και των ΗΠΑ, η σημασία της Παγκοσμιοποίησης, οι μη Κρατικοί Φορείς και οι Δυνάμεις του Διεθνούς Συστήματος και οι διεθνείς σχέσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον Παρευξείνιο χώρο.