ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ


Φ.Ε.Κ. 266_τ. Β΄_02-03-2020 “Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου» στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.