Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ., η κ. Σεβιέ ΣΙΑΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διπλωματική της εργασία με τίτλο

Εικόνες των Ρωμιών της Πόλης στην αστυνομική σειρά με τον αστυνόμο Νεβζάτ του Αχμέτ Ουμίτ (Ahmet Ümit)

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 231 του Τμήματος (1ος όροφος).

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε.

 

Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο»

Γιώργος Σαλακίδης

Καθηγητής Τουρκικής και Οθωμανικής Γλώσσας και Γραμματείας