Όνομα/Name: Μουζακίτη Αγγελική / Mouzakiti Angeliki
Τίτλος/Title: Μέλος Ε.ΔΙ.Π. / Special teaching staff
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών / Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: +3025310 39447
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της και διδακτορικό της δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα, με ειδίκευση στη Βαλκανική Ιστορία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με ζητήματα ταυτοτήτων, βαλκανικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, διδακτικής της ιστορίας και διδακτικής της νέας ελληνικής γλώσσας στον Παρευξείνιο χώρο και τα Βαλκάνια.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy