Πρακτική Άσκηση


Με το Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης Erasmus δίνεται η ευκαιρία με τη χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητές (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου) να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους σε μία από τις συνεργαζόμενες χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκετε εδώ.

Πρακτική άσκηση Erasmus 2014-15