Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια


Βουλγαρία
• Plovdiv University “Paisii Hilendarski”(BG PLOVDIV 04) http://www.uni-plovdiv.bg/
• Plovdiv University “Paisii Hilendarski” – Filial Smolian (BG PLOVDIV 04) https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45/
• Veliko Turnovski Universitet “SV. SV. Kiril i Metodii” (Department of General Linguistics and Balkan Studies) (BG VELIKO 01) http://www.uni-vt.bg/
• Sofia University “St. Kliment Ohridski”(Faculty of Slavic Studies) (BG SOFIA 06) http://www.uni-sofia.bg/

Τουρκία
• Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi (TR ISTANBU 03) http://www.istanbul.edu.tr/
1. Department of Modern Greek Language and Philology
2. Department of Turkish Language and Literature

• Yildiz Technical University (TR ISTANBU07) http://www.yildiz.edu.tr/
1. Department of Political Science and International Relations
2. Department of Turkish Language and Literature)
• Hitit Üniversitesi (TR CORUM01) http://www.hitit.edu.tr/
• Ankara Üniversitesi (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) (TR ANKARA01) http://www.ankara.edu.tr/

Κύπρος
• Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (CY NICOSIA01) http://www.ucy.ac.cy/

Πολωνία
• Maria-Curie Sklodowska University in Lublin (Institute of Slavonic Philology)(PL LUBLIN01) http://www.umcs.lublin.pl/
• Pedagogical University of Crakow (PL KRAKOW05) http://www.ap.krakow.pl/
• Jagiellonian University (PL KRAKOW01) http://www.uj.edu.pl/
1. Institute of Eastern Slavonic Studies
2. Institute of Archaeology

Ρουμανία
• Universitatea “Alexandru Ioan Kuza” (Faculty of Letters) (RO IASI02) http://www.uaic.ro/
• Universitatea de Vest din Timisoara (RO TIMISOA 01) http://www.uvt.ro/
• Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (Faculty of Letters and Arts) (RO SIBIU01) http://www.ulbsibiu.ro/
• Universitatea din Bucuresti (Facultatea de litere)(RO BUCURES09) http://www.unibuc.ro/