Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια


Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας για την κινητικότητα φοιτητών/τριών:

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
BG PLOVDIV04 – Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski (Plovdiv University Paisiy Hilendarski)

Languages and Philological Sciences

Προθεσμία υποβολής

Ιούνιος 30 / Νοέμβριος 30

 

 

 

SMOLYAN:

Modern EC Languages Humanities

Προθεσμία υποβολής

Ιούλιος 15 / Οκτώβριος 30

 

 

 

 

http://www.uni-plovdiv.bg

 

 

 

 

 

 

2014/15-2020/21

 

 

 

 

2014/15 – 2020/21

 

 

 

1ος, 2ος, 3ος

 

 

 

 

1oς

 

 

 

2×5 μήνες

 

 

 

 

3×4 μήνες

BG SOFIA06 – Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Sofia University St. Kliment Ohridski)

Slavic Studies: Languages of Philological Sciences, Humanities

Προθεσμία υποβολής

Ιούνιος 30 / Νοέμβριος 30

 

 

www.uni-sofia.bg

 

 

 

2014/5-2020/21

 

 

 

1ος, 2ος, 3ος

 

 

4×5 μήνες

BG VELIKO01
University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. MethodiusDept Linguistics and Balkan Studies Languages of Philological Sciences, HumanitiesΠροθεσμία υποβολήςΙούλιος 15 / Οκτώβριος 1  

 

www.uni-vt.bg

 

 

 

2014/15-2020/21

 

 

1ος, 2ος, 3ος

 

 

3×6 μήνες

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
PL POZNAN01 – Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University)

Προθεσμία υποβολής

31 Ιούλιος / 15 Ιανουάριος

 

 

 

http://www.amu.edu.pl

 

 

 

2015-2020

 

 

1ος, 2ος

 

 

4×5 μήνες

PL LUBLIN01 – Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej (Maria Curie- Sklodowska University in Lublin)

Institute of Slavonic Philology

Προθεσμία υποβολής

Μάιος 15 / Νοέμβριος 30

 

 

 

http://www.umcs.pl

 

 

 

2014-2020/21

 

 

1ος, 2ος

 

4×5 μήνες

PL KRAKOW05 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Pedagogical University of Cracow)

Languages of Philological Sciences, Humanities: Russian Language and Literature

Προθεσμία υποβολής

Ιούνιος 30 / Νοέμβριος 30

 

 

http://www.ap.krakow.pl

 

2014-2021 1ος 3×5 μήνες
PL KRAKOW01 – Uniwersytet Jagielloñski (Jagiellonian University)

Institute of Archaeology (Archaeology)

Προθεσμία υποβολής

Μάιος 31 / Νοέμβριος 30

 

http://www.uj.edu.pl

 

2014/15-2020/21 1ος, 2ος, 3ος 2×5 μήνες

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
 

 

Mariupol State University, Ukraine

 

 

http://en.mdu.in.ua

 

2018-2019 1ος, 2ος 2×6μήνες

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
RO BUCURES09 – Universitatea din Bucuresti (University of Bucharest)

Faculty of Letters Languages of Philological Sciences, Humanities

Προθεσμία υποβολής

Ιούνιος 30 / Οκτώβριος 30

 

 

 

 

http://www.unibuc.ro

/

 

 

 

2015/16-2020/21

 

 

 

 

1ος

 

 

 

3×6 μήνες

RO TIMISOA01 – Universitatea de Vest din Timisoara (West University of Timisoara)

Languages of Philological Sciences, Humanities

Προθεσμία υποβολής

Ιούλιος / Δεκέμβριος

 

http://www.uvt.ro

 

2014-2021 1ος, 2ος, 3ος 3×5 μήνες
RO SIBIU01 – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Lucian Blaga University)

Arts and Humanities: Romanian Culture

Προθεσμία υποβολής

Ιούνιος 30 / Νοέμβριος 30

 

http://www.ulbsibiu.ro

 

2014-2021  

1ος

2×6 μήνες
RO IASI02 -Universitatea Alexandru Ioan Cuza ,

Faculty of Letters: Literature and Linguistics

Προθεσμία υποβολής

Αύγουστος 1 / Δεκέμβριος 1

 

http://www.uaic.ro

 

2014/15-2020/21  

1ος

6×5 μήνες
 

RO CONSTAN 02 Ovidius University of Constanta (Languages)

Προθεσμία υποβολής

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1η Ιουλίου Nomination/15η Ιουλίου Applications –

ΕΑΡΙΝΟ 1η Δεκεμβρίου nomination / 15η Δεκεμβρίου application

 

 

 

 

 

www.univ-ovidius.ro

 

 

 

 

 

2016-20/21

 

 

 

 

1ος , 2ος

 

 

 

 

3×5 μηνες

RO PLOIEST 01

Petroleum Gas University of Ploiesti

Προθεσμία υποβολής

Ιουλιος 15 / Σεπτεμβρίου 30

 

http://www.upg-ploiesti.ro

 

2017-2021 1ος, 2ος, 3ος 3×4 μήνες

 

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
CY NICOSIA01 – University of Cyprus

Dept of Turkish Studies and Middle Eastern Studies

Προθεσμία υποβολής

Μάιος 15 / Οκτώβριος 15

 

http://www.ucy.ac.cy

 

2014-2020 1ος, 2ος 2×10 μήνες

 

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
TR CORUM01 – Hitit Üniversitesi

Turkish Language and Literature

Προθεσμία υποβολής

Αύγουστος / Δεκέμβριος

 

http://www.hitit.edu.tr/

 

 

2014/15-2020/21

1ος 2×5 μήνες
TR ISTANBU07 – Yildiz Teknik Üniversitesi

Turkish Language and Literature

Προθεσμία υποβολής

Μάιος 15 / Οκτώβριος 15

 

http://www.yildiz.edu.tr

 

2014/15-2020/21 1ος 3×10 μήνες
TR SAKARYA01 – Sakarya Üniversitesi

Faculty of Science and Literature

Προθεσμία υποβολής

Αύγουστος 15 / Δεκέμβριος 15

 

http://www.sakarya.edu.tr

 

 

2015/16-2020/21

1ος, 2ος, 3ος 2*x5 μήνες
TR SINOP01 Sinop University

Turkish Language and Literature

Προθεσμία υποβολής

Ιούνιος 30 / Οκτώβριος 31

 

Sinop.edu.tr

 

2017/18-2020/21 1ος, 2ος 2 x 9 μήνες
TR EDIRNE01 – Trakya Üniversitesi

Education Faculty

erasmus-en.trakya.edu.tr/

 

2018-2021 1ος

 

3×5μήνες