Όνομα/Name: Αβραμίδου Αμαλία / Avramidou Amalia
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Ειδικότητα/Specialties: Κλασική Αρχαιολογία
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39449

Βιογραφικό/Faculty Bio

Amalia Avramidou holds a BA and MA in Classical Archaeology from the Aristotle University of Thessaloniki, and a PhD in Classics from the Johns Hopkins University. In the past, she worked in various American and European universities and museums. Her publication record includes a monograph, co-edited volumes, an e-textbook, dozens of articles and book-reviews. Currently, she is the PI of the H.F.R.I research program www.peraiasamothraceproject.gr and of the Parthenos Sanctuary in ancient Neapolis/Kavala. Her research interests cover many topics in Greek art and archaeology, focusing on pottery and iconography, ancient Thrace, and cross-cultural relations in the Mediterranean

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Powered by Ajaxy