Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Ανακοινώσεις μελών ΔΕΠ:

Ανακοινώσεις μαθημάτων:

Ανακοινώσεις μεταπτυχιακού:

Εκδηλώσεις

1η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών και το Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου» διοργανώνουν την 1η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, 19.00.

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azCgwq-3iODHKJscofZS2YHHcF56TCWfKfIFMk5Cbvb41%40thread.tacv2/1673540503589?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22017e000a-c246-4c68-b8cc-61e6da404179%22%7d

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑNDREI ȚARLESCU

Στο πλαίσιο του αφιερωματικού κύκλου διαλέξεων «Ιστορία, Γλώσσα και Πολιτισμός» στη μνήμη της Μάρθας Πύλια, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» σας προσκαλούν στη διάλεξη του κυρίου Αndrei Țârlescu, Προξένου της Ρουμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με τίτλο: «Η εξέλιξη της Ελληνικής Εκπαίδευσης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Στο πλαίσιο του αφιερωματικού κύκλου διαλέξεων «Ιστορία, Γλώσσα και Πολιτισμός» στη μνήμη της Μάρθας Πύλια, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» σας προσκαλούν στη διάλεξη του κυρίου Αθανασίου Καραθανάση, Ομότιμου Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τ. Προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, […]

e-services
dosyp
duth
teams_ms
dasta
gdpr