Διοίκηση

Πρόεδρος
Δημάση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.
τηλ.: +30-25310-39433
φαξ: +30-25310-39433


Γραμματέας
Σμαρούλα Λάκη
τηλ/fax. (30) 25310 39458
e-mail: slaki@kom.duth.gr


Διεύθυνση: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Π. Τσαλδάρη 1, Κτήριο Β΄,
69100, Κομοτηνή