Διοίκηση


Πρόεδρος:

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Μαρία Δημάση
Τηλ. 2531039433
Fax. 2531039433
Email: mdimasi@bscc.duth.gr 
URL:

 

Αν. Γραμματέας:

Αθανασία Ναουμίδου
Τηλ. 2531039458
Fax. 2531039458
Email:  slaki@kom.duth.gr