Διοίκηση


Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση
Τηλ. 2531039433
Fax. 2531039433
Email: mdimasi@bscc.duth.gr 
URL: https://bscc.duth.gr/author/mdimasi/

Η θητεία της Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του 2020

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Αν. Καθηγητής Ηλίας Πετρόπουλος
Τηλ. 25310-39479
Email: ipetropo@bscc.duth.gr
URL: https://bscc.duth.gr/author/ipetropo/

Η θητεία του Αν. Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του 2020

 

Αν. Γραμματέας:

Αθανασία Ναουμίδου
Τηλ. 2531039458
Fax. 2531039458
Email: anaoumid@admin.duth.gr