ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Πρόεδρος:

Καθηγητής Ηλίας Κ. Πετρόπουλος
Τηλ.: +3025310 39479
E-mail: ipetropo@bscc.duth.gr
URL: https://bscc.duth.gr/author/ipetropo/
*Η θητεία του Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του 2022.

 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Καθηγήτρια
 Μαρία Δημάση
Τηλ.: +3025310 39433 Fax.: +3025310 39411
E-mail: mdimasi@bscc.duth.gr 
URL: https://bscc.duth.gr/author/mdimasi/
*Η θητεία της Αν. Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του 2022.