ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ


Χαίρετε αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες!

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας καλωσορίζει με πολλή χαρά στην πόλη της Κομοτηνής! Εδώ, στην όμορφη αυτή πόλη-σταυροδρόμι των πολιτισμών και των ιδεών όπου βρίσκεται το Τμήμα, θα περάσετε δημιουργικά και επικοδομητικά τα φοιτητικά χρόνια, έχοντας την μοναδική ευκαιρία να σπουδάσετε και να εντρυφήσετε πάνω σε ενδιαφέροντα και μοναδικά γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα που θα σας δώσουν την δυνατότητα να χτίσετε σε στέρεη βάση την μελλοντική σας επαγγελματική σταδιοδρομία. Η Διοίκηση του Τμήματος, το άριστα κατηρτισμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό, η Γραμματεία, ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος και οι εν γένει αρμόδιες σχετικές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ., θα είναι πάντοτε με προθυμία στην διάθεσή σας για να σας εξυπηρετούν και να επιλύουν ανακύπτοντα ζητήματα. Στους φιλόξενους και εκσυγχρονισμένους χώρους του Τμήματός μας μπορείτε ελεύθερα και μέσα στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών αναγκών να δραστηριοποιείσθε κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων υποδομών (όπως φερ’ ειπείν η βιβλιοθήκη, τα 4 επιστημονικά εργαστήρια, το Κέντρο του Ρωσικού Κόσμου κ.ά.). Βασικός στόχος και σταθερή επιδίωξη του Τμήματος είναι η επένδυση και η κατά το δυνατόν υψηλή κατάρτιση των φοιτητών/τριών του, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και η αρμονική συνύπαρξη και η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των μελών του Τμήματος.

Καλώς να ορίσετε στην Θράκη και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο!

Εύχομαι ολοψύχως υγεία και ευόδωση των προσδοκιών και των στόχων σας!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γ.Φ.Π.Π.Χ.,
Ηλίας Κ. Πετρόπουλος,
Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας