ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

Αναπλ. Γραμματέας
Άγγελος Ισπιρλίδης
Τηλ.: +30 25310 39458 (εσωτ. 74458)
Fax: +30 25310 39413
E-mail:

Βοηθός Γραμματέα
Λία Αντωνιάδου
Τηλ.: +30 25310 39420 (εσωτ. 74420).
E-mail: lantoni@affil.duth.gr