Γραμματεία


Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

Αν. Γραμματέας: Ναουμίδου Αθανασία
Τηλ. (30) 25310 39458
Fax: (30) 25310 39413
e-mail: anaoumid@admin.duth.gr

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης : Δημαρακίδου Μαρία
Τηλ. (30) 25310 39484
e-mail: mdimarak@admin.duth.gr