Γραμματεία


Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

Αν. Γραμματέας: Ναουμίδου Αθανασία
Τηλ. (30) 25310 39458
Fax: (30) 25310 39413
e-mail:  anaoumid@lib.duth.gr

Διοικητική Υποστήριξη Γραμματείας: Λυγούδη Άννα
Τηλ. (30) 25310 39426
e-mail: aligoudi@ores.duth.gr

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης : Δημαρακίδου Μαρία
Τηλ. (30) 25310 39484
e-mail: mdimarak@lib.duth.gr