ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

Αν. Γραμματέας Αθανασία Ναουμίδου
Τηλ.: +3025310 39458
Fax: +3025310 39413
E-mail: anaoumid@admin.duth.gr