Γραμματεία

Διοικητικό προσωπικό Γραμματείας
Αν. Γραμματέας: Ναουμίδου Αθανασία
τηλ. (30) 25310 39458
fax: (30) 25310 39413
e-mail: anaoumid@lib.duth.gr
Φοιτητικά, Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Π.Σ.
Λυγούδη Άννα,
τηλ. (30) 25310 39426
e-mail: aligoudi@ores.duth.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ