ΕΝΤΥΠΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


–Μέσω της εφαρμογής Unistudent οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες της Γραμματείας όσον αφορά την ενημέρωση για τις βαθμολογίες των μαθημάτων, την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λπ., δηλώσεων μαθημάτων, ανανέωσης της εγγραφής. Για την είσοδο στην υπηρεσία είναι απαραίτητα τα στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού (όνομα και κωδικός χρήστη) κάθε φοιτητή/τριας.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ (3 αρχεία)

–ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (4 αρχεία)