ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.


Απολογισμός της προεδρικής θητείας στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. της καθηγήτριας Μ. Δημάση για τη διετία 2016 – 2018
Απολογισμός της προεδρικής θητείας στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. της καθηγήτριας Μ. Δημάση για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019
Απολογισμός της προεδρικής θητείας στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. της καθηγήτριας Μ. Δημάση για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020
Απολογισμός της προεδρικής θητείας στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Κ. Πετρόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Απολογισμός της προεδρικής θητείας στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Καθηγητή Ηλία Κ. Πετρόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Απολογισμός της προεδρικής θητείας στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Καθηγητή Ηλία Κ. Πετρόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023