Συνέδρια


 

Συνέδρια
«Επικοινωνία στον Αιγαιακό και Παρευξείνιο Χώρο», Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, 7-8 Νοεμβρίου 2003.
«Peace and War: The Gap between Generations.  New Signals for the ‘Common’ House’ of Europe Born from National Experiences», European Association for World Religions in Education (EAWRE) – Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών, Αλεξανδρούπολη, 31 Απριλίου-4 Μαΐου 2006.
«Η Ρωσική Γλώσσα και ο Πολιτισμός στην Ελλάδα και τον Παρευξείνιο Χώρο», Πανεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών), Κομοτηνή, Ιούνιος 2007.
«10 Χρόνια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών», Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, Μάιος 2010.
«Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας», Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών – Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή, 7-8 Μαΐου 2010.
«10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας», Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ – Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΠΘ, Κομοτηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011.
«Ελληνικός Πολιτισμός και Πολιτισμικοί Διάλογοι», Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών – Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας Ivane Javakhishvili), Τιφλίδα, 3-7 Οκτωβρίου 2011.
«3η Συνάντηση Πανεπιστημιακών λαογράφων των ελληνικών Α.Ε.Ι. – Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και στις τεχνολογίες αιχμής», Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, 4-6 Οκτωβρίου 2013.
«Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές Διαδρομές», Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Τμήμα Βαλκανικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών {Πανεπιστήμιο Trakya της Αδριανούπολης (Edirne)}, Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, (Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας Ivane Javakhishvili), Τμήμα Διεθνών και Διαπολιτισμικών Σχέσεων (Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σοχούμι), Κομοτηνή 30-31Μαΐου και Αδριανούπολη 1 Ιουνίου 2014.

Διημερίδες
«Ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας», Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης και το Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Έβρου, Κομοτηνή, 19-20 Οκτωβρίου 2012.
«Θράκη (20ός – αρχές 21ου αιώνα: χώρος, κοινωνία, ιστορία και πολιτισμοί)», Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, 17-18 Ιανουαρίου 2014.

Ημερίδες
«Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις παρευξείνιες χώρες», Π.Α.Σ.Π. του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, 2 Δεκεμβρίου 2004.
«Τα βουλγαρικά γράμματα στην Ελλάδα»,Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 12 Δεκεμβρίου 2009.
«Λογοτεχνία και πολυπολιτισμικό σχολείο», Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης και Ν. Ροδόπης και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Έβρου, Κομοτηνή, 4 Ιουνίου 2011.
«Ο τούρκος ποιητής Γιουνούς Εμρέ στον 21ο αιώνα», Κομοτηνή, 20 Απριλίου 2013.
«Όψεις της Ιστορίας και της Λαογραφίας του ποντιακού ελληνισμού», Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Κομοτηνής με την επιστημονική εποπτεία του Τμήματος (29 Μαΐου 2014).