Εκδόσεις Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.


–ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ «Εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές στη διδασκαλία των γλωσσών: σύγχρονες αποτυπώσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις». Μ. Δημάση, & Ε. Γρίβα (Επιμ.). Κυκλοφορεί (Σεπτέμβριος 2022) από τις Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης.

–ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ». Ι. Ακτσόγλου (Επιμ.).

–ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ «Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια: Ερευνητικές αποτυπώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις». Μ. Δημάση, Ε. Γρίβα, & Ζ. Γαβριηλίδου (Επιμ.). Διατίθεται ηλεκτρονικά (Μάιος 2020) από τις Εκδόσεις Σαΐτα.

–Ερευνητική Πράξη CT-AudioLink: «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07/3768). Διαθέσιμο υλικό στον ιστότοπο: http://ct-audiolink.gr/index.php/el/.

–ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές διαδρομές». Μ. Δημάση (Επιμ.). Διατίθενται ηλεκτρονικά (2015).

–ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, & P. Kambakis-Vougiouklis (Eds.). Διατίθενται ηλεκτρονικά (2012).