Εκδόσεις Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.


–ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ». Ιάκωβος Ακτσόγλου

–ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ «Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια: Ερευνητικές αποτυπώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις». Μ. Δημάση, Ε. Γρίβα, Ζ. Γαβριηλίδου (Επιμ.). Διατίθεται ηλεκτρονικά (Μάιος 2020) από τις Εκδόσεις Σαΐτα.

–Ερευνητική Πράξη CT-AudioLink: «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07/3768). Διαθέσιμο υλικό στον ιστότοπο: http://ct-audiolink.gr/index.php/el/.

–ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές διαδρομές». Μ. Δημάση (Επιμ.). Διατίθενται ηλεκτρονικά (2015).

–ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (Eds.). Διατίθενται ηλεκτρονικά (2012).