ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ


Μυροφόρα Ευσταθιάδου (mefstath@bscc.duth.gr)
Η Μυροφόρα Ευσταθιάδου είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (πρ. Νηπιαγωγών) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του  Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Λαογραφίας (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών της κατεύθυνσης: Ιστορία και Διδακτική Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ε.Κ.Π.Α.) με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού της νοσταλγίας» και διεξήγαγε Μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (Δ.Π.Θ.) με υποτροφία Ι.Κ.Υ. Είναι διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια της Ποντιακής διαλέκτου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Catalina Preotu ()

Η Catalina Preotu είναι κάτοχος Πτυχίου Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών της Φιλοσοφικής Σχολής του  Πανεπιστημίου «Α. Ι. Κούζα  – Ιασίου (Ρουμανίας) και Πτυχίου Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κατάνιας (Ιταλίας). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ιταλίας στον ερευνητικό τομέα της μετάφρασης (Translation Studies) με τίτλο «Immanent Will και βαλκανική μοιρολατρία: Οι ρουμανικές και νεοελληνικές μεταφράσεις των διηγημάτων του Τομάς Χάρντυ» (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως καθηγήτρια ρουμανικής, αγγλικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας σε κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κ.Ε.Κ., ως μεταφράστρια και διερμηνέας και είναι εξετάστρια προφορικού λόγου στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του Υ.Π.Ε.Π.Θ.  Έχει παρακολουθήσει μορφωτικά σεμινάρια στους τομείς ενδιαφέροντος του αντικειμένου σπουδών της στην Ιταλία και Ελλάδα. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την διδασκαλία ξένων γλωσσών και της ρουμανικής ως ξένης γλώσσας, με την μετάφραση και την πολυγλωσσία.