ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ


Catalina Elena Preotu (cpreotu@bscc.duth.gr)
Πανεπιστήμιο «Α. Ι. Κούζα»  – Ιάσιο (Ρουμανία) Φιλοσοφική Σχολή – Πτυχίο Ξένων Γλωσσών  και Λογοτεχνιών. Διατριβή στον ερευνητικό τομέα της μετάφρασης, με τίτλο «Immanent Will και βαλκανική μοιρολατρία:  Οι ρουμανικές και νεοελληνικές μεταφράσεις των διηγημάτων του Τομάς Χάρντυ». Έχει άδεια διδασκαλίας αγγλικής, ισπανικής, ιταλικής και ρουμανικής γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.