ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ


Μυροφόρα Ευσταθιάδου (mefstath@bscc.duth.gr)
Η Μυροφόρα Ευσταθιάδου είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (πρ. Νηπιαγωγών) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του  Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Λαογραφίας (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών της κατεύθυνσης: Ιστορία και Διδακτική Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ε.Κ.Π.Α.) με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού της νοσταλγίας» και διεξήγαγε Μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (Δ.Π.Θ.) με υποτροφία Ι.Κ.Υ. Είναι διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια της Ποντιακής διαλέκτου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Simeon Mikhalkov (smihalko@bscc.duth.gr)
Ο Simeon Mihalkov είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Βαλκανικών σπουδών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας» (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) με θέμα της διδακτορικής διατριβής: «Οι κοινωνιόλεκτοι και η γλώσσα της νεολαίας στις βαλκανικές γλώσσες». Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος σε περιοδικά με θέματα, τα οποία αφορούν τη βαλκανική ιστορία, λαογραφία και γλωσσολογία, ως συνοδός σε οργανωμένες εκδρομές από Ελλάδα στη Βουλγαρία και ως μεταφραστής και διερμηνέας σε βουλγαρικές υποθέσεις στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μετάφραση, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και τη βουλγαρική γλώσσα ως ξένη γλώσσα.
Κωνσταντίνα Βαδάση (kovadas@bscc.duth.gr)
Η Κωνσταντίνα Βαδάση είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ιστορικοσυγκριτική και Βαλκανική Γλωσσολογία του τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Μεσογειακών Σπουδών) με τίτλο: «Σώμα κειμένων και ηλεκτρονικό μορφολογικό-σημασιολογικό λεξικό της ελληνικής ειδικής γλώσσας των τραπεζικών συμβάσεων: θέματα εναρμόνισης της γλώσσας και εφαρμογές στην εκμάθησή της και στη μετάφραση». Σήμερα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας σε θέματα Παραγωγικής Μορφολογίας. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη σε θέματα νεοελληνικών και βαλκανικών διαλέκτων, ενώ εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην εκπαίδευση (ιδιωτική και δημόσια). Τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκοντας ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα σε Τάξεις Υποδοχής Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Τα ενδιαφέροντά της που συνοδεύονται από επιτόπια έρευνα διευρύνονται και σε επίπεδα λαογραφίας και κυρίως του δημοτικού τραγουδιού. Είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ  Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.
Catalina Preotu (cpreotu@bscc.duth.gr)

Η Catalina Preotu είναι κάτοχος Πτυχίου Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών της Φιλοσοφικής Σχολής του  Πανεπιστημίου «Α. Ι. Κούζα  – Ιασίου (Ρουμανίας) και Πτυχίου Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κατάνιας (Ιταλίας). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ιταλίας στον ερευνητικό τομέα της μετάφρασης (Translation Studies) με τίτλο «Immanent Will και βαλκανική μοιρολατρία: Οι ρουμανικές και νεοελληνικές μεταφράσεις των διηγημάτων του Τομάς Χάρντυ» (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως καθηγήτρια ρουμανικής, αγγλικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας σε κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κ.Ε.Κ., ως μεταφράστρια και διερμηνέας και είναι εξετάστρια προφορικού λόγου στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του Υ.Π.Ε.Π.Θ.  Έχει παρακολουθήσει μορφωτικά σεμινάρια στους τομείς ενδιαφέροντος του αντικειμένου σπουδών της στην Ιταλία και Ελλάδα. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την διδασκαλία ξένων γλωσσών και της ρουμανικής ως ξένης γλώσσας, με την μετάφραση και την πολυγλωσσία.