ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


Φ.Ε.Κ. 990_τ. Β΄_22-03-2019 “Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Πληροφορικής και Ψηφιακού Γραμματισμού» στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.