ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ