ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AtticPOT


Ερευνητικό Πρόγραμμα AtticPOT

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace], το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία του Ε.Κ. «Αθηνά» με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι η διερεύνηση της αθηναϊκής παρουσίας στη Θράκη από τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ. μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής και της μελέτης των εμπορικών και κοινωνικών δικτύων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

Το έργο είναι διάρκειας 36 μηνών (12/10/2018-11/10/2021) χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ειρήνη Χιώτη

Συμμετέχουσες από το Δ.Π.Θ.:
Αμαλία Αβραμίδου, Επ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
Χριστίνα Μάρκου, Επ. Καθηγήτρια Βουλγαρικής Γλώσσας και Φιλολογίας