ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Βλ. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

-Σύνολο διδακτόρων από την αρχή λειτουργίας του Προγράμματος: 11
-Υποψήφιοι/ες διδάκτορες εν ενεργεία: 37

 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ, ΦΕΚ Β΄ 6466/2023,

πατήστε εδώ