Θερινό Σχολείο


Στις 22-29 Ιουνίου 2019 υλοποιήθηκε από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τη στήριξη των Πρυτανικών Αρχών, πρόγραμμα θερινών μαθημάτων επιμόρφωσης διδασκόντων την ελληνική ως Γ2/ΞΓ.

Το πρόγραμμα  παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στις ελληνικές κοινότητες της Ρουμανίας, καθηγήτριες στις έδρες Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε τρία πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, καθώς και έξι διδάσκουσες και διδάσκοντες από την Αρμενία.

Εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι επιμορφούμενοι /επιμορφούμενες είχαν επίσης την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τοπική ιστορία και τα θρακιώτικα ήθη και έθιμα, καθώς ξεναγήθηκαν στο αρχαιολογικό μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων, επισκέφθηκαν το αρχαιολογικό μουσείο της Κομοτηνής, περιηγήθηκαν στην παλιά πόλη της Ξάνθης και το Πόρτο-Λάγος.