ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ Γ2/ΞΓ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ) (2019).
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (2018-2019).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (2017).
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2016-2017).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2015-2017).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ (2013-2014).