Κανονισμοί Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ”Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ”Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. “Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο