ΚΕΝΤΡΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Ίδρυμα «Ρωσικός Κόσμος».

Στόχοι λειτουργίας:
–Διάδοση της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού ως σημαντικών στοιχείων του παγκόσμιου πολιτισμού.
–Έρευνα και ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και προγραμμάτων για την εκμάθηση και τη μελέτη της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
–Μελέτη της ιστορίας της Ρωσίας.
–Απόκτηση και βελτίωση των γνώσεων της ρωσικής γλώσσας βάσει ειδικών έντυπων και πολυμέσων.
–Συνεργασία με τους ρωσικούς και διεθνείς δημόσιους φορείς, επιστημονικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς για την προώθηση της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού.
–Υποστήριξη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
–Ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών.

βιβλιοθήκη