ΚΕΝΤΡΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Ίδρυμα «Ρωσικός Κόσμος».

Στόχοι λειτουργίας:

  • Διάδοση της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού ως σημαντικών στοιχείων του παγκόσμιου πολιτισμού.
  • Έρευνα και ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και προγραμμάτων για την εκμάθηση και τη μελέτη της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
  • Μελέτη της ιστορίας της Ρωσίας.
  • Απόκτηση και βελτίωση των γνώσεων της ρωσικής γλώσσας βάσει ειδικών έντυπων και πολυμέσων.
  • Συνεργασία με τους ρωσικούς και διεθνείς δημόσιους φορείς, επιστημονικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς για την προώθηση της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού.
  • Υποστήριξη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
  • Ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών.

βιβλιοθήκη